VELATICE
Naposledy aktualizováno: 28.1.2017

NĚKOLIK SLOV Z HISTORIE KNIHOVNY

  První písemné doklady o kluturní činnosti v obci jsou z r. 1892, kdy byl založen Věeobecně vzdělávací čtenářský spolek. Občané si mohli půjčit knihy a časopisy. Zájem byl veliký.

   Tělocvičné jednoty "Sokol" a "Orel" si po svém založení vybudovaly vlastní knihovny, škola od r. 1901 měla školní knihovnu.

   Veřejná obecní knihovna vznikla r. 1952 a do této byly převedeny všechny knihy Sokola a Orla. Prvním knihovníkem byl řídící učitel Josef Fojtl, po něm učitelka Jarmila Ptáčníková.Od r. 1960 vede knihovnu učitelka Vlasta Urbánková.

   Knihovna se stěhovala několikrát do různých prostor a
řadu let sídlila v budově školy.


Knihovna v roce 1970

  
  

Knihovna v roce 1983

  

   Stále lepší prostředí a vybavení knihovny, dobrá práce paní knihovnice a zájem obyvatel obce o knihovnu vedly k tomu, že se knihovna přihlásila do soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu a postupně získala uznání okresního a krajského národnímu výboru a v roce 1983 jí byl ministerstvem kultury propůjčen titul Vzorná lidová knihovna.

   Po organizační stránce patřila od roku 1961 knihovna mezi knihovny okresu Brno-venkov. Řídícím a metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990 - 1994 byla pobočkou Okresní knihovny.

   V r. 1994 požádala obec o majetek knihovny a od roku 1995 se stala Obec Velatice zřizovatelem knihovny. Knihovna byla přestěhována do místnosti v budově obecního úřadu.    Provoz a nákup nových knih je zajišťován z finančního příspěvku obecního i krajského úřadu, internet z programu Internetizace knihoven (PIK). Nové knihy jsou doplňovány prostřednictvím regionální knihovny v Kuřimi. Knižní fond je také obohacen o soubory knih z výměnných souborů, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje Městská knihovna v Modřicích.

Veřejný internet je v knihovně v provozu od roku 2006.

Knihovna dnes