VELATICE
Naposledy aktualizováno: 28.1.2017
 

img/Detske3.jpg

img/pujcovna2.jpg

img/sikulky.jpg

img/Velatice I 1970.jpg

img/Pult.jpg

img/Plakat.jpg

img/Pujcovna3.jpg

img/Velatice IV 1970.jpg

img/Velatice II 1983.jpg

img/Velatice III 1970.jpg

img/Detske 4.jpg

img/Pujcovna1.jpg

img/Budova.jpg

img/Velatice II 1970.jpg

img/Velatice I 1983.jpg

img/Pocitac.jpg